Service

“เป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างความแตกต่างและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

Property Advisor

บริษัทมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และชำนาญ ในการพัฒนาโครงการในทุกรูปแบบ อาทิ อาคารชุด บ้านจัดสรร รีสอร์ท รวมถึง โครงการ Mixed Use บริษัท จึงได้เปิด ฝ่ายการให้บริการเป็นที่ปรึกษาท่าน โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์คุณสมบัติของที่ดิน พร้อมให้คำแนะนำและนำเสนอท่านเจ้าของที่ดินถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดสำหรับท่านผู้ใช้บริการ

ในกรณีที่ท่านมีเป้าหมายในการทำโครงการอยู่แล้ว บริษัทก็มีทีมงานที่จะเข้าให้บริการท่านในทุกด้าน อาทิ การออกแบบสถาปัตย์ และตกแต่งภายใน การตลาดและการขาย รวมถึงงานกฎหมาย เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการจนถึงการวางแผนบริหารการจัดการหลังการขาย

Sold Agent

การวางแผนการตลาดและการขาย ถือเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งของการทำโครงการ บริษัทมีทีมงานที่จะให้บริการท่าน เริ่มจากการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านการตลาด รวมถึงจัดทีมงานในด้านการขายให้กับโครงการของท่าน โดยจะเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมเพื่อโครงการของท่านเป็นการเฉพาะ โดยการให้บริการจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และจัดความเหมาะสมของราคาในแต่ละส่วนของโครงการ รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์และการสื่อสารเพื่อการขาย โดยความมุ่งหวังเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านมูลค่าราคาขายและกำหนดเวลาสิ้นสุดโครงการ

Interior Design

ในทุกประเภทของโครงการนอกจากงานสถาปัตยกรรมที่เห็นได้จากภายนอกแล้ว การออกแบบภายในซึ่งถือเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดสำหรับผู้ใช้พื้นที่ คือ การวางรูปแบบและจัดส่วนต่างๆ ของภายในโครงการ อาคารและแต่ละยูนิตขาย บริษัทมีทีมงานการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับให้บริการทั้งในรูปแบบของโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย สำนักงาน บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท รวมถึง Super luxury villa house