กิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดในปี 2564 งาน PropertyGuru Thailand Property Awards ในนาม โครงการ Asongkhai

ในวันที่ 9 เดือน ธันวาคม 2564 บริษัท อาเมทัส ดีเวลลอปเม้นท์ ได้เข้าร่วมประกวดงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ในนาม โครงการ Asongkhai และได้รับรางวัล ชนะเลิศในระดับ เอเชีย โดยได้รับรางวัล WINNER THAILAND PROPERTY AWARDS 2021 Development category : Best Housing Architectural Design (Upcountry) และได้รับรางวัล WINNER ASIA PROPERTY AWARDS 2021 Development category : Best Housing Architectural Design (Thailand)

News

Find more