กิจกรรมการเข้าร่วมการประกวดในปี 2563 งาน PropertyGuru Thailand Property Awards ในนาม โครงการ AESTIER

ในวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2563 บริษัท อาเมทัส ดีเวลลอปเม้นท์ ได้เข้าร่วมประกวดงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ในนาม โครงการ AESTIER และได้รับรางวัล ชนะเลิศในระดับ เอเชีย โดยได้รับรางวัล WINNER THAILAND PROPERTY AWARDS 2020 Development category : Best Housing Architectural Design (Upcountry) และได้รับรางวัล WINNER ASIA PROPERTY AWARDS 2020 Development category : Best Housing Architectural Design (Thailand)

News

Find more