The Aesthetic day 11.03.2020

บริษัท อาเมทัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์น้องใหม่ ภายใต้การบริหารงานของสองผู้บริหารต่างวงการ นายไชยฤทธิ์ ชัยสิทธิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ และ ว่าที่ร้อยตรี วรฐ จินตนานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ซึ่งโคจรมาพบกันด้วยความมุ่งมั่นบนเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยที่มีความโดดเด่น พร้อมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ตามปรัชญาของบริษัทฯ “Art makes Trust”

News

Find more