กิจกรรมของบริษัทในปี 2563
งานแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการ AESTIER

ในวันที่ 11 เดือน มีนาคม 2563 บริษัท อาเมทัส ดีเวลลอปเม้นท์ ได้จัดงาน “AESTHETIC DAY” เปิดตัวโครงการ แอสเทียร์ พัทยา ซึ่งเป็น OCEAN BEACH FRONT POOL VILLA ภายใต้แนวคิด “Blue Diamond of The Ocean” หลังแรกและหลังเดียว มูลค่า 285 ล้านบาท ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 7 ตารางวา บนหาดดงตาล พัทยา ชลบุรี

งาน “AESTHETIC DAY” ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากตัวแทนการขาย ผู้สนใจโครงการ ผู้ประกอบการในพื้นที่และสื่อมวลชน เป็นอย่างมาก

News

Find more